มอบทุนมอบศึกษาให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน

1. มอบทุนมอบศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม

2. มอบทุนมอบศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง

3. มอบทุนมอบศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน โรงเรียนที่ 3 โรงเรียนวัดอู่ตะเภาแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *